۱۳۹۰ شهریور ۱۲, شنبه

دارم باورم را از دست می دهمتوضیح: یادم نیست سر بحث از کجا شروع شد. اما یادم هست که از زمانی دور که یادم نیست این جمله در ذهنم مانده بود که به تقریرات توجه نکنید، تحریرات مهم هستند و من معمولاً بر این توصیه بود که رسانه های مکتوب را به غیر مکتوب ها ترجیح می دادم. استناد به سخنرانی نمی کردم. بحث اش با کورش شد. دلیل اش خیلی ساده بود و راحت پذیرفتنی که استدلال فوق قاعدتاً در زمانی معتبر بوده است که تقریر نمی توانسته است ثبت دقیق بشود. حالا نیازی به این افتراق نیست. 
حالا رسانه ها جدیدتر شده اند. من هنوز همان حس قدیمی را به کتاب دارم. نمی دانم شاید چون باور کرده ام که کتاب می تواند معجزه باشد. اما خب دلیلی هم نمی بینم که این احساس را در انحصار کتاب بگذارم. موسیقی و فیلم هم اعجاز می کنند، مرده زنده می کنند و هر کس یک نفر را زنده کند انگار تمامی بشر را زنده کرده است. اینجا از موسیقی و فیلم و تمامی دیگر دستاوردهای بشری که روزهای مان را اشغال کرده اند باید بنویسیم، شاید موسیقی که من را زنده کرده است به کار تو هم بیاید.

R.E.M نام یک گروه موسیقی راک آمریکایی است که در سال 1980 در جورجیا شکل گرفته است [ویکیپدیا] و در دهه ی 90 به محبوبیت بالایی دست یافته است. آهنگ «دارم باورم را از دست می دهم» شاید محبوب ترین آهنگ این گروه باشد که در آمارگیری ها هم فروش بسیار موفقی داشته است. دو هفته ای است که این را زیاد گوش می دهم. خواستم به اشتراک بگذارم. آهنگ را می توان از اینجا گوش کرد و در زیر هم یک لینک یوتیوب از یکی از بهترین اجراهای این آهنگ در کانادا موجود است. این آهنگ از خیال می گوید، از باور می گوید، از چیزهایی که در ذهن ساخته شده اند می گوید، گریه می کند، تلاش می کند، گوشه ای می ایستد، زیر نور می رود، صدایش را می شنود که دارد آواز می خواند، خیال می کند که دارد صدایش را می شنود که آواز می خواند، احمق می شود، گم می شود، حرف می زند، حرف زیادی می زند، حرف هایش کافی نیست، خنده اش را می شنود، خیال می کند که خیال کرده تلاش کردنش را دیده است و باز دوباره تلاش و باز گریه و باز تلاش و باز گریه و آرام آرام زیر نورافکن باورش را از دست می دهد...

Oh life, it's bigger
It's bigger than you
And you are not me
The lengths that I will go to
The distance in your eyes
Oh no, I've said too much
I set it up

That's me in the corner
That's me in the spotlight
Losing my religion
Trying to keep a view
And I don't know if I can do it
Oh no, I've said too much
I haven't said enough

I thought that I heard you laughing
I thought that I heard you sing
I think I thought I saw you try

Every whisper 
Of every waking hour
I'm choosing my confessions
Trying to keep an eye on you
Like a hurt, lost and blinded fool, fool
Oh no, I've said too much
I set it up

Consider this
Consider this, the hint of the century
Consider this, the slip
That brought me to my knees, failed
What if all these fantasies come
Flailing aground
Now I've said too much

I thought that I heard you laughing
I thought that I heard you sing
I think I thought I saw you try

But that was just a dream
That was just a dream

That's me in the corner
That's me in the spotlight
Losing my religion
Trying to keep a view
And I don't know if I can do it
Oh no, I've said too much
I haven't said enough

I thought that I heard you laughing
I thought that I heard you sing
I think I thought I saw you try

But that was just a dream
Try, cry, why try
That was just a dream
Just a dream
Just a dream, dream